Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:37:01
Jen to øekni.
2:37:04
Zakøiè...
2:37:06
''Milost.''
2:37:16
Milost.
2:37:17
Milost.
2:37:25
Zakøiè.
2:37:33
Jen to zakøiè. ''Milost.''
2:37:59
- Milost, Williame. Milost.
- Prokrista, èlovìèe, øekni to.

2:38:08
Vìzeò si pøeje promluvit.
2:38:31
Svobodu!

náhled.
hledat.