Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:40:22
Po popravì
2:40:24
bylo tìlo Williama Wallace roztrháno na kusy.
2:40:30
Jeho hlavu vystavili
na londýnském mostì London Bridge.

2:40:34
Jeho ruce a nohy
2:40:37
poslali do všech ètyøkoutù Británie
2:40:40
jako varování.
2:40:42
Nemìlo to však
takový úèinek,jak Dlouhán plánoval.

2:40:47
A já, RobertBruce,
2:40:50
jsem vyrazil,
abych vzdalholdarmádám anglického krále

2:40:55
a nechalsi odnìj požehnatsvou korunu.
2:40:58
Doufám, že jste si dnes umyl øit'.
2:41:02
Za chvíli vám ji políbí král.
2:41:32
Pojd'. At'to máme za sebou.
2:41:46
Stùj.

náhled.
hledat.