Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:42:05
Prolévali jste krev s Wallacem!
2:42:13
Ted' ji prolévejte se mnou.
2:42:53
Wallace!
2:43:19
Léta Pánì 1314
2:43:23
skotští vlastenci,
hladoví a èelem proti nepøátelské pøevaze,

2:43:27
zaútoèili na polích u Bannockburnu.
2:43:30
Bojovali bojjako báseò.
2:43:33
Bojovalijako Skoti
2:43:36
a vybojovali sisvobodu.

náhled.
hledat.