Braveheart
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

:13:00
Ik wil niet weg.
:13:03
Je wilde ook niet datje vader stierf...
maar het is wel gebeurd.

:13:12
Heeft de pastoor
'n mooi gebed uitgesproken ?

:13:15
- De Here zegene u en...
- Het was in 't Latijn.

:13:18
Spreek je geen Latijn ?
:13:22
Daar moeten we dan iets aan doen, hè ?
:13:28
De Here zegene u en behoede u.
:13:32
De Here doet zijn aangezicht over u lichten.
:13:35
De Here verheffe zijn aangezicht over u...
:13:38
... en geve u vrede.
:13:49
Je hart is vrij.
:13:52
Heb de moed om je hart te volgen.
:14:21
Wat doen ze ?
:14:23
Ze nemen op hun manier afscheid.
:14:26
Ze spelen verboden liederen
op hun doedelzak.

:14:39
Je vader en ik hebben het zelfde
meegemaakt... toen onze vader sneuvelde.


vorige.
volgende.