Braveheart
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

1:44:01
Laat ons alleen, Hamilton.
1:44:05
Laat ons alleen.
1:44:19
Laten we eerlijk zijn.
1:44:21
Je bent Engeland binnengevallen...
1:44:23
... maar je kunt 't niet helemaal veroveren.
1:44:28
- De koning wil vrede.
- Wil de Stelt vrede ?

1:44:33
Dat heeft hij gezegd. Echt waar.
1:44:35
Hij stelt voor dat u zich terugtrekt.
In ruil daarvoor krijgt u Landerijen, titels...

1:44:41
... en goud dat ik u
persoonlijk moet overhandigen.

1:44:45
Land, titels en goud om Judas te worden.
1:44:49
- Zo sluit men vrede.
- Zo maakt men slaven.

1:44:56
Toen ik nog klein was,
wilde de Stelt ook vrede.

1:44:59
Hij lokte vele Schotse edelen naar zich toe
onder 't mom van een wapenstilstand.

1:45:06
Ze werden opgehangen.
1:45:08
Ik was nog heel klein...
1:45:11
... maar ik weet nog heel goed
wat de Stelt onder 'vrede' verstaat.

1:45:17
U hebt veel geleden.
1:45:21
Ik heb over uw vriendin gehoord.
1:45:34
Ze was m'n vrouw.
1:45:38
We zijn in 't geheim getrouwd
want ik wilde haar niet delen.

1:45:44
Ze hebben haar vermoord
om mij te pakken te nemen.

1:45:52
Ik heb hier nooit over gepraat.
1:45:55
Ik weet niet waarom ik 't aan u vertel, maar...

vorige.
volgende.