Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:17:50
Śnię.
:17:51
Tak.
:17:55
Musisz się obudzić.
:18:05
Nie chcę.
:18:07
Chcę zostać z tobą.
:18:12
Ja też tego chcę...
:18:14
ale musisz to zrobić.
:18:20
Obudź się, William.
:18:21
Obudź się.
:18:25
Obudź się.
:18:27
William
:18:28
Posłańcy króla nadchodzą!
:18:31
Sztandary rozejmu...
:18:32
samego króla Longshanks!

podgląd.
następnego.