Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:37:06
Wysłać posiłki.
:37:09
Wysłać resztę.
:37:21
Przyprowadzić Wallace'a.
:37:24
Żywego, jeśli przeżyje.
:37:26
Martwy...też jest dobry.
:37:28
Przynieś wiadomości o zwycięstwie.
:37:29
Czas odpocząć.
:38:54
Chroń króla.

podgląd.
następnego.