Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:41:01
Zabierz go stąd!
:41:08
Jedź!
:42:07
Umieram.
:42:12
Pozwól mi odejść.
:42:19
Nie.
:42:21
Będziesz żył.
:42:25
Wystarczająco żyłem jako
wolny człowiek.

:42:28
Jestem dumny widząc
kim się stałeś.

:42:38
Jestem szczęśliwy.

podgląd.
następnego.