Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:51:06
To na pewno on.
:51:08
Zostawił miecz.
:51:10
Bądźcie gotowi.
:52:46
Pani.
:52:52
Otrzymałem wiadomość.

podgląd.
następnego.