Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:53:06
Drugi raz...
:53:09
ostrzegłaś mnie przed
niebezpieczeństwem.

:53:13
Dlaczego?
:53:14
W następnym miesiącu przybędą statkami
z północy nowe dostawy.

:53:17
Broń i jedzenie.
:53:20
Przestań.
:53:24
Dlaczego mi pomagasz?
:53:31
Dlaczego mi pomagasz?
:53:34
Ponieważ teraz patrzysz na mnie
w ten sposób.


podgląd.
następnego.