Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:01:00
Moja nienawiść umrze razem z tobą.
1:01:10
William Wallace,
1:01:13
jesteś winny zdradzie stanu.
1:01:16
Przeciw komu?
1:01:17
Przeciw twemu królowi.
1:01:20
Masz coś do powiedzenia?
1:01:22
Nigdy w moim całym życiu...
1:01:27
nie przysięgałem mu wierności.
1:01:29
Co znaczy nie.
On jest twoim królem.

1:01:36
Przyznaj się a może szybko umrzesz.
1:01:39
Zaprzeczaj, zostaniesz oczyszczony przez ból.
1:01:42
Przyznajesz się?
1:01:45
Przyznajesz się?
1:01:54
Jutro,
1:01:56
otrzymasz swoje oczyszczenie.
1:02:09
Wasza Wysokość.
1:02:10
Chcę zobaczyć więźnia.
1:02:12
Mamy rozkazy króla.
1:02:14
Król wkrótce umrze.
1:02:16
Jego syn jest słaby.
1:02:17
Jak myślisz, kto będzie rządził królestwem?
1:02:19
Otwieraj.
1:02:21
Tak jest.
1:02:28
Podnieś się brudzie.
1:02:30
Wystarczy!
1:02:32
Wyjdź stąd.
1:02:34
Powiedziałam!
1:02:49
Pani.
1:02:50
Przyszłam cię błagać...
1:02:57
byś się przyznał i złożył przysięgę królowi.

podgląd.
następnego.