Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:07:26
Tak się boję.
1:07:35
Daj mi siłę...
by umrzeć godnie.


podgląd.
następnego.