Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:18:29
Dalej. Skończmy z tym.
1:18:44
Stój! [SK]
1:19:02
Przelewaliście krew
za Wallace!

1:19:11
Przelejcie i za mnie.
1:19:51
Wallace! Wallace!
1:19:54
Wallace!
1:19:55
Wallace!
1:19:56
Wallace!
1:19:57
Wallace!

podgląd.
następnego.