Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:02:01
ale i także między sobą,
aby zdobyć koronę.

:02:04
Longshanks zaproponował spotkanie,
mające przynieść rozejm.

:02:08
Z jednym sługą, bez broni.
:02:16
Jednym z chłopów hrabstwa w którym miało się
odbyć spotkanie był Malcolm Wallace,

:02:19
członek Izby Gmin, właściciel ziemski.
:02:20
Miał dwóch synów, John'a i William'a.
:02:29
Powiedziałem ci, żebyś został.
:02:31
Skończyłem pracę.
:02:34
Dokąd jedziecie?
:02:36
Na farmę MacAndrews'a.
:02:39
- Mogę iść?
- Idź do domu chłopcze.

:02:41
Bardzo chcę.
:02:43
Idź do domu, albo złoję ci skórę.
:02:44
Do domu,
William.

:03:10
MacAndrews!
:03:16
MacAndrews!
:03:26
Boże.

podgląd.
następnego.