Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:12:20
William.
:12:24
Jestem twoim wujem.
Argyle.

:12:38
Masz oczy po matce.
:12:52
Spędzimy tu noc.
:12:53
Jutro pojedziesz ze mną.
:12:55
Nie chcę wyjeżdżać.
:12:57
Nie chciałeś też aby twój
ojciec umarł.

:13:01
Stało się.
:13:06
Ksiądz ich pobłogosławił?
:13:10
"Pan cię błogosławi i przyjmuje ciebie"?
:13:13
To było po łacinie.
:13:16
Nie znasz łaciny?
:13:16
Więc jest coś co trzeba u ciebie zmienić.
:13:23
Pan cię błogosławi i przyjmuje ciebie.
:13:27
Pan tworzy światło
by świecić na ciebie.

:13:31
Pan rzuca swoje oblicze na ciebie.
:13:35
Odejdź w pokoju.
:13:37
Amen.
:13:44
Twoje serce jest wolne.
:13:47
Miej odwagę by podążać.

podgląd.
następnego.