Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:17:12
Gdzie jest mój syn?
:17:14
Wybacz mi, milordzie.
:17:15
Poprosił mnie bym przyszła
w jego zastępstwie.

:17:18
Posłałem po niego,
a on przysłał ciebie.

:17:21
Powinnam odejść, milordzie?
:17:23
Jeśli chce by jego królowa
rządziła kiedy umrę,

:17:28
zostań więc i ucz się władzy.
:17:31
Proszę.
:17:36
Szlachta.
:17:37
Szlachta jest kluczem
do wrót Szkocji.

:17:42
Przyznać naszej szlachcie
ziemie na północy,

:17:44
dać ich szlachcie
mienie w Anglii,

:17:49
wtedy staną się posłuszni.
:17:51
Nasza szlachta będzie niechętna
na opuszczenie naszych ziem.

:17:54
Nowe ziemie - nowe podatki.
:17:56
Oni już zostali opodatkowani
na rzecz wojny z Francją.

:17:58
Zostali?
:18:00
Zostali?
:18:20
Kłopotem Szkocji
są Szkoci.

:18:28
Może to już czas,
:18:31
aby powrócić do starych zwyczajów.
:18:34
Przyznać im "prima noctes".
:18:39
Pierwsza noc.
:18:41
Jeśli jakakolwiek dziewczyna z
ich ziem wyjdzie zamąż,

:18:44
nasi szlachcice mają pełne prawo,
:18:48
aby ją posiąść w pierwszą noc po ślubie.
:18:52
Jeśli nie umiemy ich wygnać,
wychowamy ich.

:18:58
Tak powstanie nowa szlachta.

podgląd.
następnego.