Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:30:00
Tak. Wuj Argyle zabrał
mnie na pielgrzymkę.

:30:02
Jest piękny?
:30:04
Nie aż tak piękny jak ty.
:30:08
Co to znaczy?
:30:10
Pięknie.
:30:14
Ale tu jest mój kraj.
:30:49
Murron?
:30:50
Chodź tu.
:31:58
Wiem, że wczorajsze zaproszenie Murron...

podgląd.
następnego.