Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:44:04
Teraz...
:44:06
ten śmieć przyjdzie do mnie.
:45:02
Tam.

podgląd.
następnego.