Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:48:22
Kapralu.
:48:23
Łucznicy na wieżę.
:48:34
Trzymaj się.
:48:37
Idioto!
:49:58
Ojcze, co z tobą?

podgląd.
następnego.