Braveheart
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:22:01
Wyślij konie.
1:22:03
Atak na całego.

podgląd.
następnego.