Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:06:31
- Anglièania.
- Schovaj sa!

:06:33
Tvoj otec i brat sú preè
- a nás teraz zabijú a vypália statok.

:06:38
Je to na nás, Hamish.
:07:42
Otec?

prev.
next.