Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:24:08
Dobrá práca.
:24:24
- Si šikovný, mladý Wallace!
- Si v poriadku?

:24:27
- Zdá sa, že to s tebou trochu otriaslo.
- Mal som si pamäta tie skaly.

:24:31
Áno.
:24:38
Vstávaj, ty hromada...
:24:40
- Rád a znovu vidím.
- Áno, vitaj doma!

:24:46
- Pozri sa, èosi mi urobil na hlave.
- Mal si sa uhnú.

:24:59
William, zatancuješ si so mnou?
:25:02
Samozrejme.
:25:28
Prišiel som uplatni svoje právo primae noctis.
:25:31
Ako pán tohoto panstva požehnám
vášmu sviatku tým, že v prvý deò manželstva

:25:37
uvediem nevestu do svojej spálne.
:25:40
Boh vie, že nie!
:25:45
Je to moje urodené právo.

prev.
next.