Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:39:16
Kedy sa zas uvidíme? Dnes veèer?
:39:18
- Ja nemôžem.
- Preèo nie?

:39:20
Otec nieèo tuší.
:39:22
Má to snáï nieèo spoloèného s...
:39:25
Kedy?
:39:28
Kedy?
:39:30
- Dnes veèer.
- Dnes veèer?

:39:39
Pohnite sa, seržant.
:39:52
Èo to nesieš, dievèa?
:39:54
- Zdá sa, že je ti to ažké. Chceš pomôc?
- To je v poriadku.

:39:57
Ja ti to neukradnem...
:40:00
Pripomínaš mi dcéru, èo mám doma.
:40:17
Zdravíèko, dievèa.
:40:37
Potichu, Smith.
:40:42
Ty mrcha!
:40:51
Ty mrcha!

prev.
next.