Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:08:38
Neposlal ma náhodou
Všemohúci, aby som a ochraòoval?

1:08:43
Aj tak som ho nemal rád.
1:08:47
Nemal to v hlave v poriadku.
1:09:02
William. To sú naši poslovia.
1:09:15
Anglická... armáda postupuje na Stirling.
1:09:19
- Pridala sa k nim aj š¾achta?
- Róbert Bruce a ostatní nebudú bojova.

1:09:23
Ale už sa to rozkríklo.
Horalovia sami zostupujú dolu.

1:09:26
Áno... a sú ich stovky... a tisíce!
1:09:30
Ste pripravení na vojnu?
1:09:47
- Aké sú správy?
- Majú poèetnú prevahu, najmenej 3:1.

1:09:50
- Ko¾ko majú koní?
- 300, možno aj viac.

1:09:52
- 300 opancierovaných koní!
- Musíme sa pokúsi vyjednáva.

1:09:55
Kto im velí? Mal èervený znak na štíte?
1:09:59
- Áno, mal.
- Tak to bude Cheltham.


prev.
next.