Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:32:07
Priveïte mi Wallacea. Pokia¾ možno živého.
:32:10
Ale môže by aj... màtvy.
:32:14
Pošlite nám správu
o našom víazstve. Vzdialime sa?

:33:39
Ochraòujte krá¾a!

prev.
next.