Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:15:03
Roku Pána 1314
1:15:06
škótski vlastenci,
hladní a èeliac nepriate¾skej prevahe,

1:15:10
zaútoèili na poliach pri Bannockburne.
1:15:13
Bojovali boj ako báseò.
1:15:16
Bojovali ako Škóti
1:15:19
a vybojovali si svoju slobodu.

prev.
next.