Candyman: Farewell to the Flesh
prev.
play.
mark.
next.

:41:11
Tu máš.
:41:16
-Tiež si myslíš, že som blázon?
-Annie, nehovor tak.

:41:22
Preèo išiel ocko tú noc do toho domu?
:41:24
-Èo vedel?
-Annie, prosím. Mala by si oddychova.

:41:29
Hovoril niekedy o òom?
Spomenul niekedy Candymana?

:41:33
Pospi si. Potrebuješ to.
:41:37
Všetci si potrebujeme pospa.
:42:53
Dnes je ten deò, New Orleans.
Sú fašiangy.

:42:57
A èas už plynie.
Keï hodiny odbijú polnoc,


prev.
next.