Demon Knight
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:15
Pryè!
:29:22
Je jich moc!
:29:27
Zastøel je!
:29:35
Bìžte k zadním dveøím.
Honem, pospìšte si.

:30:14
Fuj to je hnus.
:30:17
Co to do prdele je?
:30:19
Sakra!
:30:26
- Nevidím je. Ty je vidíš?
- Ne.

:30:28
Kam do hajzlu šli?
:30:32
Cordelie, nechoï ke dveøím!
:30:34
- Pojïme k mýmu autu.
- To není dobrej nápad.

:30:37
Tak si tu klidnì zùstaò a umøi!
Já u toho ale nebudu.

:30:42
- Roachi, neblbni!
- Cordelie!

:30:48
- Roachi, poèkej.
- Pojï se mnou.

:30:59
Cordelie, už jdu!

náhled.
hledat.