Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:34:01
Ayrýlmak üzereyim,
ona beni eve býrakýp býrakamayacaðýný soruyorum.

1:34:07
Uzun süredir motosikletin arkasýnda oturmamýþtým...
1:34:10
...ve yýllardýr bir erkeðe bu kadar yaklaþmamýþtým.
1:34:15
Eve dönüþ yolu çok uzun deðil...
1:34:19
...ve biliyorum ki birazdan ayrýlmýþ olacaðýz.
1:34:23
Ama þu anda, o kadar tatlý bir sýcaklýk hissediyorum ki.

Önceki.
sonraki.