GoldenEye
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:19
Ach, myslíš si, že mì raníš?
:00:40
Myslíš si, že mì zlomíš?
:00:50
Ano! Ano!
:00:52
Ano!
:00:59
Ne, ne, ne.
:01:02
Už žádná pøedehra.
:01:05
Vezmi mì za Janusem.
:01:22
- Tady to je?
- Jo.

:01:26
No, musím øíci, že jsem mìl úžasný veèer. Ty?
:01:31
No, opìt všechno potìšení bylo na tvý stranì.
:01:33
Pochopíš, když ti nezavolám.
:01:35
Neztratím kvùli tomu chu k spánku.
:01:40
Sladký sny.

náhled.
hledat.