Kiss of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:02
Nemᚠšanci.
:41:04
Kilmartine,
hlaste se v prùchodu k budovì è. 5.

:41:07
Kilmartin.
:41:22
KAPLAN
:41:32
Pojd' dál.
:41:47
Slyšel jsem, že tì mají pøíští týden pustit.
:41:51
Taky jsem slyšel, že jsi sekal dobrotu.
To rád slyším.

:41:55
Co chcete?
:41:59
Øíká ti nìco Malej Junior Brown?
:42:09
Pøemýšlej.
:42:12
Co je s ním?
:42:17
Malej Junior...
:42:19
Jeho starej, Velkej Junior?
:42:22
Je v nemocnici. Má na kahánku.
:42:26
Takže se zdá, že Malej Junior si polepší.
:42:31
Velkej Junior.
:42:34
To je, jako když si poruèíš velkýho prcka.
:42:44
Poslouchejte mì.
:42:46
Na tohle já už nehraju.
Už na nikoho donášet nebudu.

:42:50
Co bylo, bylo.
Nemùžete mì k nièemu pøinutit.

:42:53
Vynechali jsme tì z té akce na Astro.
:42:56
Tak mì zkuste obvinit. Staèí, když øeknu...

náhled.
hledat.