Kiss of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:01
Jak myslíš.
:11:22
A co ty? Mᚠstrach z èervený?.
:11:26
Copak jsem malíø pokojù? Mnì je to putna.
:11:29
Dobrý. Tak si vem toho Explorera.
:12:08
Jimmy. Tady.
:12:19
Tyhle autajsme sebrali.
:12:21
Kam je odvezli? Na souèástky?
:12:24
Mᚠještì nìco?
:12:26
Byl tam chlapík z dopravního inspektorátu.
Nevím, jak se jmenuje.

:12:29
Jo, o tom víme.
Takže ses napojil na Juniora?

:12:31
Jo.
:12:33
- A co Omar? Byl u toho Omar?
- Ten taky.

:12:36
Koupil všecko na tom seznamu,
tašku devítek, v sobotu pøijde pro samopaly.

:12:41
Dobøe.
:12:43
- Sundám z tebe ten odposlech.
- Zahodil jsem ho.

:12:47
Cože?
:12:49
Zahodil jsem ho. Dvakrát mì dnes šacovali.
:12:54
Takže si tì provìøil.
Aspoò to bude jednodušší.

:12:57
- Co bude jednodušší?
- Dávat na tebe odposlech, sakra.


náhled.
hledat.