Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:01
- Wando, klapka. - Zvuk.
- Jede.

:21:05
- Kamera. - Kamera jede!
- Scéna 6, konec, zábìr jedna.

:21:07
Akce.
:21:11
Bála jsem se o Dannyho.
:21:13
Ty si to pamatuješ.
:21:15
Byl menší než ty.
:21:19
Tak ses...
:21:22
...bála o Dannyho, mami.
Ale co já?

:21:26
Proè ses nebála o mì?
Ježíši Kriste!

:21:30
- Stop!
- Co je to kurva za zvuk?

:21:33
- To nejsem já!
- To je kamera.

:21:34
Bìž už do prdele!
Vždy ani nejela, ty èuráku!

:21:37
Co se to tam dìje?
Mohlo by tu být ticho?

:21:41
Slyšíte to pípání?
Na ulici je klid.

:21:49
Co to sakra je?
:21:55
Nìèí hodinky.
:21:59
- Moje ne. - Moje ne.
- Moje taky ne.

:22:03
Tak, kde je to?
:22:06
Kde seš, ty zasranej, malej,
zkurvenej bastarde?

:22:13
Bìž se projít, Lesi.
Dej si kafe a pak se vra, ano?

:22:19
Øíkal jsem, že tu nebudete jíst!
:22:24
Kde jsi?
:22:30
Mùžete mi nìkdo pomoct?
:22:33
Mám tu všechno odøít sám?
:22:37
Coro, proè se nenauèíš text?
:22:40
Co kdyby ses trochu držela scénáøe?
:22:44
A co ty?
Hlavnì, že mᚠbrejle, co?

:22:46
Jdeš hulit,
nebo se budeš vìnovat práci?

:22:48
Èemu se smìješ, Wolfe?
Ty jeden snobskej zmrdanej bareáku!

:22:52
Vidìl jsem ten tvùj film.
Pìkná sraèka!

:22:54
Jak to mohl nìkdo koupit?
Hej, Bobe! Hej, Bobe!

:22:57
Mohl bys trochu pøidat zvuk?

náhled.
hledat.