Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:02
Vzala jsem si taxík.
:31:04
Jenom mì zajímalo,
jak ses sem dostala.

:31:11
Už jste tady všichni, výbornì.
Až budete pøipraveni, tak si to projedeme.

:31:15
Pøesnì tak, šéfe.
:31:17
Kde jsi, Lorde?
Chad je pøipraven k líèení.

:31:20
Už jsme tu všichni.
:31:24
Uklidnìte se, lidi.
Klid! Herci pracují.

:31:29
- Hezké trièko, Wando.
- Dìkuju, Chade.

:31:33
Tak už ty kulisy vymìòte.
Wolfe!

:31:36
- No?
- Co se ti stalo s okem?

:31:38
Malá nehoda.
:31:40
- Jsi v poøádku?
- Myslím, že jo.

:31:42
- Vypadá to skvìle.
- Nicole stojí tady u postele.

:31:46
Chade, ty budeš tady u židle.
:31:49
A kamera bere detail Ellen.
První vìta.

:31:52
Vždycky jsem tì tajnì obdivovala.
:31:55
Obdivovala? To zní...
trochu pracovnì.

:31:57
Dobøe. "Pracovnì",
to je signál.

:32:00
Kamera se posunuje.
Damiane, pùjdeš k posteli. Ano?

:32:03
- Scéna pokraèuje.
- Tak tedy milovala. Jak zní tohle?

:32:07
Jako lichocení.
:32:10
Miluji tì od první chvíle,
co jsem tì potkala.

:32:13
Tak proè jsi mi to neøekla?
:32:14
Pracovali jsme spolu.
Nechtìla jsem to pokazit.

:32:16
Bože...
A já si celou dobu myslel...

:32:20
Pak ji políbíš.
:32:23
Teï ne.
Jak se ti to líbí?

:32:25
- Výborný.
- Nicole? - Dobrý.

:32:28
- Wolfe, nìjaké nápady?
- Ne.

:32:30
Já mám nápad.
:32:32
Co kdyby mìl Damian pásku
jako Wolf?

:32:35
To si promyslím, Chade.
:32:39
Jsi génius.
:32:41
Nick Reve, Život v oblouznìní,
Scéna 6 poprvé! Toèíme!

:32:45
Poèkej, Chade.
Wolfe, jsi pøipraven?

:32:48
Jo, jsem. Popojeï stranou.
Výbornì, Wolfmane!

:32:50
Super. Wando, klapka.
:32:53
Kamera, prosím.
Tak, a jedeme.

:32:56
- Klid! Zvuk.
- Jede.


náhled.
hledat.