Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:00
- Kamera.
- Kamera jede. Scéna 6 poprvé.

:33:03
A... akce.
:33:05
Vždycky jsem tì tajnì obdivovala.
:33:08
Obdivovala?
:33:11
To zní trochu pracovnì.
:33:14
Tak tedy milovala.
Jak zní tohle?

:33:18
Jako lichocení.
:33:20
Miluji tì od první chvíle,
co jsem tì potkala.

:33:24
Tak proè jsi mi to neøekla?
:33:27
Pracovali jsme spolu.
Nechtìla jsem to pokazit.

:33:33
Bože, a já si celou dobu...
:33:38
...myslel...
:33:42
Stop.
:33:45
Støih.
:33:48
- Skvìlé. - Ale pro mì ne.
Chad byl úplnì mimo zábìr.

:33:51
- Jo? Co se stalo?
- Zapomnìl jsi na signál? - Ne.

:33:54
Zùstal jsem na místì.
Pøedstavoval jsem si to takto:

:33:58
Damian má stát na místì
až do poslední chvíle.

:34:00
- Aha.
- Co ty na to, Wolfe?

:34:02
Je mi jedno, kdy se pohne.
Hlavnì a mi dá ten zatracenej signál.

:34:05
- Pašák Wolf!
- Na které vìtì se má pohnout?

:34:08
"Tak proè jsi mi to neøekl?"
"Neøekl" - to bude tvùj nový signál.

:34:12
Souhlasíš, Nicole?
:34:14
Jo, pokud to tak Chad chce.
:34:16
Signál je "neøekl".
:34:19
- Jedeme!
- Moment, Chade.

:34:21
Pojï sem, Chade.
:34:24
Dobøe...
:34:26
Chade...
:34:27
...jak bys tu scénu popsal
jedním slovem?

:34:31
Svkìlá.
Je to skvìlá scéna.

:34:33
Jo, ale mám na mysli...
je to milostná scéna, že?

:34:37
Jistì.
:34:40
Ti dva lidi se opravdu milují
a to my chceme vidìt.

:34:43
Zvl᚝ ten polibek.
:34:46
- Jasnì, šéfe.
- Dobøe. Nicole?

:34:49
- Chápu, šéfe.
- Dobrá.

:34:51
Wando, klapka. Jdeme na to.
Klid.

:34:55
- Zvuk.
- Jede.

:34:57
- Kamera. - Kamera jede.
- Scéna 6 podruhé.


náhled.
hledat.