Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:13
- Beru to, Wando!
- Super. Teï všichni poslouchejte!

1:19:16
- Dokonèili jsme scénu 6!
- Popereme se s tím!

1:19:21
Poèkejte, poèkejte!
1:19:24
Poèkejte, poèkejte!
1:19:26
- Co je?
- Musím ještì nahrát šum místnosti.

1:19:30
Potøebuji 30 vteøin ticha.
1:19:33
- Tak všichni buïte pùl minuty zticha.
- Chci s tebou mluvit.

1:19:36
- Jaký šum místnosti?
- Teï musíš být zticha, mami.

1:19:38
- Ticho!
- To je pro zvukaøe.

1:19:40
Èím døív to nahrajeme,
tím døív skonèíme.

1:19:43
Ticho! Ticho!
1:19:46
Teï se nikdo ani nehýbejte!
1:19:49
- Zvuk.
- Jede.

1:19:52
Mikrofon je na místì.
1:19:56
Scéna 6, šum místnosti. Jedeme.
1:20:23
A tento rok tady máme
novou kategorii:

1:20:25
Nejlepší film, který kdy
natoèila lidská bytost

1:20:30
A vítìzem se stává...
1:20:34
Mùj nejlepší kamarád, Nick Reve!
1:20:49
Máte nìjaké zkušenosti?
1:20:51
Chvíli jsem dìlala hereèku.
1:20:58
A umíte udìlat hamburger?

náhled.
hledat.