Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:00
Tolik jsem se bála.
1:09:05
Neboj.
1:09:08
Nix ti už nemùže ublížit.
1:09:12
Jsi si jist?
1:09:13
Jo.
1:09:16
Je mrtvej.
1:09:22
Já vím.
1:09:25
To já jsem ho zastøelila.
1:09:30
Bylo mnì 12.
1:09:33
Nix mnì vzal jako rukojmí, aby donutil
Swanna pøijít za ním.

1:09:38
Všichni tam pøišli...
1:09:41
- Jo.
- Quaid a Jennifer a...

1:09:43
Swann a Pimm.
1:09:50
Co to bylo?
1:09:57
Valentine?
1:10:03
Poèkej!
1:10:21
Co to sakra...?
1:10:33
To je on. To je Nix.
1:10:37
Dorotheo, zùstaò tam.

náhled.
hledat.