Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:47:02
až bych skoncoval se svìtem.
1:47:04
Byli bychom spolu,...
1:47:06
v temnotì.
1:47:13
Ale jsem sám.
1:47:16
Všichni jsme sami.
1:47:20
Hrob je osamìlý.
1:47:24
Ale žít je horší.
1:47:30
Kdo kurva seš?
1:47:32
Èlovìk, co chtìl být bohem,...
1:47:36
ale pak zmìnil názor.
1:47:39
Odteï budu prohnilá sraèka...
1:47:44
Auto.
1:47:48
Mùžeš mì vznést jako to auto?
1:47:50
Ukážu svìtu, co èeká
na jeho konci.

1:47:55
A bude to...
1:47:58
zoufalství.
1:48:33
Zmrde!

náhled.
hledat.