Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
-Uite aici.
-Mulþumesc. O searã plãcutã.

:17:02
Aºa sã fie.
:17:08
Hello, LA.
:17:22
9:18 pm
:17:26
Tapert plateºte cu ora.
:17:28
κi foloseºte banii la maxim.
:17:42
Veniþi aici!
Veniþi înãuntru!

:17:52
Stai puþin.
:17:54
A întirziat pentru ceva.

prev.
next.