Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:21:04
Întreabã-l pe Pimm.
:21:06
Pimm este mort.
:21:10
Jennifer Desiderio a dispãrut.
:21:15
ªtiau cã Puritanul
urma sã vinã acasã.

:21:18
La fel cum ºtiai ºi tu.
:21:48
Stai.
:21:50
Nu mã pãrãsi.
:22:02
Ai venit pentru ghicit?
:22:11
Dumnezeule.
:22:12
Ce?
:22:14
Eºti atras
spre partea întunecatã...

:22:19
tot timpul.
:22:21
Nu-þi place asta.
:22:23
Nu prea mult.
:22:26
Nu poþi sã schimbi nimic.
:22:29
Trebuie sã mergi pe linia...
:22:32
dintre rai ºi iad.
:22:36
Este destinul tãu.
:22:39
Aceptã-l.
:22:43
Stai puþin.
:22:46
Nu mi-e fricã de moarte.
:22:53
Ceva îngrozitor...
:22:56
va veni acasa în curând.

prev.
next.