Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Eu cred ca ne
facem singuri viitorul.

:32:05
Atunci, care e legãtura?
:32:07
Nu ºtiu exact.
:32:10
Lui Philip nu-i place sã
vorbeascã despre trecut.

:32:12
De ce nu?
:32:18
E secretos.
:32:23
ªi tu nu pui întrebãri?
:32:27
Noi nu prea ne împãrtãºim secretele,
cum fac alþi oameni.

:32:30
Dar e evident
cã þii încã la el.

:32:33
Nu am fi avut aceastã discuþie,
dacã nu era aºa.

:32:39
Swann este unul din cei mai
remarcabili oameni în viaþã.

:32:44
Nu mã crezi?
:32:46
E un iluzionist.
Asta nu e chiar neurochirurgie.

:32:51
Îmi pare rãu. Tu ai întrebat.
:32:56
Nu, ai dreptate.
:33:00
Ar fi putut sã facã mai mult.
:33:02
Poate cu mult mai mult.
:33:05
Dar uneori, oamenii se pierd.
Chiar ºi oamenii buni.

:33:09
-Prea mulþi bani, prea multã faimã.
-Unde semnez?

:33:16
O sã accepþi slujba,
domnule D'Amour?

:33:19
-Harry.
-Harry.

:33:22
Când vrei sã încep?
:33:25
Vino la spectacol cu mine.
:33:27
Este ultima lui reprezentaþie
în LA, în seara asta.

:33:31
Vreau sã-l vezi cu audienþã.
Ei îl iubesc.

:33:36
Dar tu?
:33:39
Nu m-am cãsãtorit din
dragoste, domnule D'Amour.

:33:43
-În seara asta?
-Sigur.

:33:47
Bine.

prev.
next.