Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:36:00
-Nu vãd nici un fir.
-ªi atunci cum? Magie?

:36:06
Doamnelor ºi domnilor...
:36:08
ne aflãm în pragul unui miracol.
:37:53
Veniþi cu mine
în adâncurile necunoscutului.


prev.
next.