Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:44:00
ªi Butterfield?
:44:02
Dispãrut.
:44:05
Alt nenorocit de magician.
Isuse.

:44:10
Ai terminat cu mine?
:44:14
Deocamdatã.
:44:16
Te gândeºti sã te
întorci la New York?

:44:20
Nu, nu încã.
:44:44
-Se poartã bine cu tine?
-Da.

:44:49
Am auzit ce s-a întâmplat.
:44:51
Cred cã o sã mai
stau puþin pe aici.

:44:55
Poate sã caut în locurile
unde poliþiºtii nu se uitã.

:44:59
Nu aº ºti de unde
ai putea sã începi.

:45:01
Poate cu ceilalþi iluzioniºti?
:45:04
Ei nu o sã-þi spunã nimic.
:45:07
Pot fi foarte convingãtor.
:45:12
Da.
:45:15
Probabil cã poþi.
:45:53
Scotch cu gheaþã.
:45:58
Unde ai învãþat asta?
:45:59
Oh, asta?
Din naºtere.


prev.
next.