Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:13:01
Nix m-a luat ostaticã, sã-l facã
pe Swann sã vinã la el.

:13:07
ªi au venit toþi.
:13:10
-Da.
-Quaid ºi Jennifer ºi--

:13:12
Swann ºi Pimm.
:13:19
Ce a fost asta?
:13:26
Valentin?
:13:33
Aºteaptã!
:13:52
Ce dracu?
:14:04
E el. E Nix.
:14:09
Dorothea, stai acolo.

prev.
next.