Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:16:06
Stai jos.
:16:12
Tu ai sabotat iluzia, nu-i aºa?
:16:15
Da.
:16:17
Tu ai aranjat cadavrul fals?
:16:21
ªi dupã asta?
:16:24
Pentru cã eram prea
aproape de ceva sau cineva...

:16:28
numit Swann?
:16:30
Nu. La început am
încercat sã te mituiesc.

:16:35
Asta a fost ideea lui Swann?
:16:39
A fost a mea.
:16:41
Nu am mai vrut vãrsare de sânge.
:16:43
De asta ne-am chinuit atât.
Ca Nix sã nu mai aibã dupã cine sã vinã.

:16:47
Nix e mort ºi îngropat, pentru Dumnezeu!
Ce aveþi toþi?

:16:51
Nu ai vãzut destul
sã ºtii cã asta nu conteazã?

:16:56
Vreau sã mã întilnesc
cu Swann, faþã în faþã.

:17:00
De ce nu poþi sã
laºi asta în pace?

:17:03
Toþi sã creadã cã s-a terminat.
:17:10
Poate are dreptate.
:17:14
Poate e mai bine
sã-l lãsãm mort.


prev.
next.