Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:27:00
Mi-a arãtat cum pot trece peste reguli.
:27:03
Puþinã levitaþie,
ceva artificii.

:27:05
-Asta e tot?
-Nu.

:27:08
La sfârºit, cînd l-am prins toþi,
a intrat în mintea mea.

:27:12
Mi-a arãtat cum arãtãm toþi,
când mãºtile cad.

:27:17
Gelatinã. Rahat.
:27:20
ªi tu l-ai crezut?
:27:22
Am vãzut cu ochii mei!
:27:25
Ãsta e cel mai bun truc:
Fãrã iluzii, numai adevãrul.

:27:31
Eºti pregãtit pentru asta?
:27:43
Am crezut cã nu.
:28:09
De ce?
:28:20
Dorothea ºtia unde era îngropat Nix?
:28:26
Dar Valentin?
:28:28
Da.
:28:44
Îþi place cum aratã astea?
:28:48
Eu le-am fãcut...
:28:51
ca sã-l eliberez.
:28:54
De ce ai aºteptat atât?
:28:55
Nu aveam cunoºtiinþele...
:28:59
sã-l învii...

prev.
next.