Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:46:01
Oh, ºtiu ce vrei.
:46:10
Þine-te!
:46:14
Nix!
:46:18
Aici erai.
:46:20
Vino!
:46:22
Am avut mult timp...
:46:25
sã mã gândesc la tine.
:46:27
Unde am greºit?
:46:31
ªi?
:46:33
Ar fi trebuit sã fiu sincer
cu tine, de la început.

:46:36
Nu m-am nãscut sã arãt oamenilor
cã au luat-o pe un drum greºit.

:46:41
M-am nãscut...
:46:44
sã omor lumea.
:46:46
Încã poþi sã mã ajuþi
sã fac asta, dacã vrei.

:46:49
De ce aº vrea sã fac asta?
:46:51
Doamna are o nouã dragoste.
:46:55
Toþi prietenii tãi sunt morþi.
:46:58
Nimeni nu te mai poate salva acum...
:47:01
numai eu pot.
:47:08
-Haide!
-Nu putem sã-l lãsãm acolo!

:47:13
Nici nu am de gând!
:47:20
Cãþea!
:47:24
Butterfield!
:47:26
O sã mã ajuþi?
:47:29
Da.
:47:30
Acum ºtii cã o sã te omor
când terminãm. Trebuie.

:47:35
-Da.
-Dar pânã atunci...

:47:38
o sã fim numai noi doi...
:47:40
aºa cum a fost întotdeauna.
:47:44
Da.
:47:51
Aºteaptã.
:47:52
Încã mai þii la cãþeaua aia?
:47:58
Da.
:47:59
Nu...

prev.
next.