Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:48:04
o sã...
:48:07
înveþi...
:48:10
niciodatã?
:48:29
Ea este doar carne...
:48:31
Swannie, bãiete!
:48:35
O sã-þi arãt.
:49:11
Unde e ea?
Unde s-a dus?

:49:16
Ai boala lui Swann.
:49:19
Crezi cã, cu ceva curaj
ºi puþinã dragoste...

:49:22
totul o sã fie în regulã.
:49:30
Spune-mi unde e
ºi îl fac sã disparã.

:49:47
Sapã, D'Amour.
:49:50
Atinge întunericul.
:49:53
Te aºteaptã.

prev.
next.