Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:51:09
Acolo.
:51:41
O...
:51:42
ultimã...
:51:45
iluzie.
:51:49
Oare ce o sã fie?
:51:51
-Foc ca sã-þi ardã ochii?
-Sã mergem!

:51:55
Sunt sigur cã lui Swann
îi plãceau ochii tãi.

:51:59
Nu ar fi trebuit sã-l
îndepãrtezi de mine.

:52:04
Trebuia sã fim împreunã...
:52:07
când terminam lumea.
:52:09
Urma sã ne þinem
companie unul altuia...

:52:12
în întuneric.
:52:19
Dar acum sunt pe cont propriu.
:52:22
Toþi suntem pe cont propriu.
:52:26
Mormântul este singur.
:52:30
Dar a trai este mai rãu.
:52:36
Ce dracu eºti?
:52:38
Un om care a vrut sã fie bun...
:52:42
ºi s-a rãzgândit.
:52:45
O sã fiu rahat putrezit,
de acum încolo.

:52:51
Maºina.
:52:55
Poþi sã mã ridici ca pe maºinã?
:52:57
O sã arãt lumii
ce îi aºteaptã la sfârºit.


prev.
next.