Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
Face 10.000...
:16:02
dacã poþi sã-l prinzi în flagrant.
:16:04
ªi dacã nu?
:16:06
Te bronzezi.
:16:10
Am nevoie de cineva de
calibrul tãu pentru asta, Harry.

:16:19
Gustã întunericul, D'Amour.
:16:22
Te aºteaptã.
:16:28
Da, bine, poate am
nevoie de o vacanþã.

:16:32
O sã-þi placã LA.
:16:33
Vreme frumoasã,
femei frumoase.

:17:00
-Uite aici.
-Mulþumesc. O searã plãcutã.

:17:02
Aºa sã fie.
:17:08
Hello, LA.
:17:22
9:18 pm
:17:26
Tapert plateºte cu ora.
:17:28
κi foloseºte banii la maxim.
:17:42
Veniþi aici!
Veniþi înãuntru!

:17:52
Stai puþin.
:17:54
A întirziat pentru ceva.

prev.
next.